Poistot vuokratuloista 2015

Verohallinto ohjeistaa näin:

Poistojen ja remonttikulujen vähentäminen vuokratulosta

Vuosikorjauskulut vähennetään aina vuokratulosta sinä vuonna, jona kulut on maksettu. Sen sijaan perusparannusmenot voi vähentää joko poistoina tai vasta asunnon myynnin yhteydessä.

Hankintamenot voi vähentää poistoina

Vuokratun rakennuksen hankintamenon voi vähentää vuokratulosta vuotuisina poistoina. Poistoilla tarkoitetaan sitä, että hankintameno jaetaan kuluksi usealle vuodelle. Vuotuinen poisto on 4 % jäljellä olevasta (eli vielä poistamattomasta) hankintahinnasta, jos kyse on asuin- tai toimistorakennuksesta. Jos vuokrattu rakennus on myymälä, varasto, tehdas, työpaja tai muu vastaava rakennus, vuotuinen poisto on 7 %. Jos rakennukset ovat vuokrattuna vain osan vuotta eli vuokraustoiminta alkaa tai päättyy kesken vuotta, poisto lasketaan vuokra-aikaa vastaavalta ajalta. Rakennuksen myyntivuonna poistoa ei voi lainkaan vähentää.

Jos vuokranantaja hankkii asuntoon irtainta omaisuutta, sen hinnan voi vähentää vuokratulosta 25 %:n vuosittaisina poistoina. Poiston voi tehdä vain, jos irtaimen omaisuuden taloudellinen käyttöaika ylittää kolme vuotta tai hankintahinta on yli 1 000 euroa.

Verohallinto ei vähennä poistoja verotuksessa viran puolesta. Jos haluat tehdä poistoja, ilmoita ja vähennä ne Veroilmoitus verkossa -palvelussa tai esitäytetyn veroilmoituksen liitelomakkeella 7H tai 7K.

Kiinteistön maapohjan hankintamenoa ei voi vähentää poistoina. Myöskään asunto-osakkeiden ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintamenon perusteella ei voi tehdä poistoja.

Vuosikorjauskulut

Vuosikorjauksessa huoneisto tai rakennus saatetaan alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Korjauksissa otetaan huomioon korjaushetken yleinen vaatimustaso. Vuosikorjauskulut vähennetään vuokratuloista sinä vuonna, jolloin kulut on maksettu.

Vuosikorjausta ovat esimerkiksi:

  • seinien maalaaminen ja tapetointi
  • lieden, jääkaapin tai muun kodinkoneen tai laitteen vaihtaminen
  • asunnossa olevien varusteiden uusiminen, esimerkiksi keittiönkaappien ja wc-kalusteiden yms. uusiminen
  • ovien ja ikkunoiden uusiminen.

Perusparannusmenot

Perusparannusta ovat huoneiston tai rakennuksen laajentaminen, muutostyöt, uudistustyöt ja muut vastaavat toimenpiteet. Perusparannus eroaa vuosikorjauksesta niin, että perusparannuksessa huoneistoa tai rakennusta muutetaan tasokkaammaksi tai laajennetaan. Sitä siis parannetaan lisää aikaisempaan verrattuna.

Perusparannusta ovat esimerkiksi:

  • kylmän varastotilan muuttaminen saunatilaksi
  • parvekelasien asentaminen
  • perusteiden ja kantavien rakenteiden parantaminen
  • lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien parantaminen
  • vesi- ja viemärilaitteiden rakentaminen ja parantaminen
  • kiinteistön sähköjärjestelmien korjaaminen ja parantaminen.

Remonteissa on usein kysymys samanaikaisesti sekä perusparannuksesta että vuosikorjauksesta. Remontista aiheutuneet kustannukset on silloin jaettava perusparannusmenoihin ja vuosikorjauskuluihin remontin laadun ja laajuuden mukaan.

Remonttikulut, joita ei voi vähentää osakehuoneiston vuokratuloista

Remonttikulujen vähennysoikeuden kannalta on tärkeää, että remontti on tehty sinä aikana, kun huoneisto on ollut vuokrauskäytössä. Remonttikuluja ei hyväksytä vähennettäväksi vuokratulosta, jos remontti on tehty heti osakehuoneiston hankkimisen jälkeen, mutta ennen kuin huoneisto on annettu vuokralle. Tällaisessa tapauksessa remonttikulut lisätään aina huoneiston hankintahintaan ja otetaan huomioon aikanaan luovutusvoitto- tai luovutustappiolaskelmalla. Sillä ei ole merkitystä, onko kyseessä vuosikorjaus vai perusparannus.

Jos remontoit vuokra-asuntoa itse, et voi vähentää oman työn arvoa. Saat kuitenkin vähentää remontin aiheuttamat materiaalikulut, työstä muille maksetut korvaukset sekä omat matkakulusi remontoitavalle asunnolle.

 

Lisätietoja vero.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *